052-4589545

להלן תחומי הטיפול וההתמחות של איתי פוריאן – שמאי מקרקעין:

 • הגשת שומות לצורך הפחתות תשלומים שונים לרשות מקרקעי ישראל, לרבות : דמי היתר, דמי הסכמה, דמי היוון, דמי שימוש, דמי רכישה.
 • הערכות שווי לכל סוגי הנכסים, לרבות: נחלות, דירות מגורים, מגרשים, בתי מגורים צמודי קרקע, מבני מסחר, משרדים, מבני תעשייה, קרקעות חקלאיות ועוד.
 • חוות דעת למטרת מימוש באמצעות כונס נכסים.
 • הגשת שומות בפני שמאות מכריעה לצורך הפחתת היטלי השבחה לרשויות מקומיות.
 • הערכת שווי נכס לפני קניה, הערכת שווי נכס לפני מכירה, אומדן  מיסוי צפוי.
 • הגשת שומות למס שבח – "דירת מגורים מזכה".
 • הערכות פיצויי הפקעה במקרקעין.
 • אומדן ירידת ערך על-פי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965.
 • הערכות שווי לירידת ערך עקב ליקויי בנייה.
 • הערכת עלויות בנייה של השקעות שנעשו בנכסי מקרקעין.
 • בדיקת ייעודי קרקע.
 • הערכות שווי לצורך חלוקה בין יורשים ופירוק שיתוף במקרקעין.
 • אומדן דמי שכירות ראויים בנכס.
 • הערכות שווי של תחנות דלק.

קבע פגישת יעוץ ללא התחייבות, עכשיו!

לתיאום פגישה ראשונית לאיתי שמאי מקרקעין וכלכלן ללא תשלום חייגו עכשיו:052-4589545

קבע פגישת יעוץ!